شماره تماس : 8070-602-416

مقالات (111)

نخودفرنگی در واقع دانه یا تخم کروی شکل ریزی است که از گیاه نخود سبز به ‏نام (Pisum Sativum) حاصل می ‏شود.

به طور کلی لوبیا دارای انواع سفید، قرمز، چشم بلبلی، چیتی و ... است.

کلم سنگ! نام دیگرش کلم قمری است. یار دیرینه آشپزخانه مادرها و مادربزرگ ها و یکی از ترکیبات آش های زمستانی است.

خواص كرفس

كرفس گیاهی است علفی، به ارتفاع 20 تا  60 سانتی متر كه ساقه ای منشعب دارد .

صفحه1 از10

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top