شماره تماس : 8070-602-416

-->

محافظت از بونسای

" بون سای" یک کلمه ژاپنی می باشد که در هر حال هنر رشد درختان مینیاتوری در ظروف به حساب می آید که از چین نشات گرفته است. همانگونه که در فرم هنری رایج میباشد، جزئیات و مراقبت گسترده برای پرورش مهارت مورد نیاز می باشد. بنابراین، هر کسی باید برای رشد گیاه بون سای نهایت دقت را بعمل آورد زیرا رشد و تغذیه آن کاملا به باغبان بستگی دارد. بعلاوه، این شکنده تر از گیاهان عادی در محیط داخل می باشند. بنابراین در اینجا چندین راز وجود دارد که برای رشد زیبای بون سای به شما کمک می کند. با این حال تعدادی دستورالعمل مراقبت خاص برای گونه های در حال رشد شما وجود دارد.

آب- نگه دارنده آن
اطمینان حاصل کنید که گیاه منیاتوری به موقع سیراب گردد و اجازه ندهید تا خاک کاملا خشک گردد. آیا با یک تست انگشت حدود نیم سانت می توان اطمینان حاصل نمود؟ این نشان می دهد که خاک باید اندکی مرطوب نگه داشته شود. در عین حال، آب زیادتر از حد نمی تواند نشان خوبی برای گیاه باشد. با یک آب پاش می توان به قدر کافی آن را آب داد . جرم ریشه باید سهم مناسبی از رطوبت را دریافت کند. اگر بیش از یک گیاه دارید، هر یک را به طور جداگانه مورد مشاهده قرار داده، زیرا ممکن است از نیازهای رطوبتی متفاوتی برخودار باشد. نوع خاک هم همچنین می تواند زمان آب پاشی ملایم را تعیین کند.

کودپاشی – یک تغذیه خوب
از آنجائی که مقدار خاک که بواسطه آن گیاه مواد مغذی را از آن بیرون می کشد کمتر به اندازه گلدان مربوطمی گردد، کودکاری مناسب باعث تکمیل دوباره تغذیه برای گیاه می گردد. کودهای مخصوص بون سای در بازار موجود می باشد ، با این حال، نمونه های نرمال از کارایی یکسانی برخودار می باشند. مشاهده دقیق دستورالعمل های ذکر شده برروی بسته اطلاعات زیادی درباره زمان بندی و مقدار درست که باید مورد استفاده قرار گیرند ارائه می نماید. توصیه می گردد که از دادن کود به درختان بیمار یا درختان کاشته شده در گلدان بزرگتر به مدت یک ماه خودداری کنید. برای تصمیم گیری درباره نسبت ارائه نیتروژن و پتاسیم، فصل همچنین نقش مهمی ارائه می کند.

مکان و درجه حرارت – کجا آن را قرار دهیم
درختان بون سای که در داخل قرار گرفته اند به مقدار زیادی نور خورشید نیاز دارند بنابر این قراردادن آنان برروی درگاه پنجره یک گزینه خوبی می باشد به طوری که می تواند گرما و نور کافی دریافت کند. بون سای در فضای بیرون درجه حرارت نسبتا پایین تری را ترجیح می دهند و برخی حتی می توانند در سایه رشد کنند که این یک شرایط خاص گونه ها محسوب می گردد.

قراردادن در گلدان بزرگتر- انتقال از جایگاه قدیمی
قراردادن در گلدان بزرگتر یک گام مهم مراقبت از بونسای خودتان برای اطمینان از بهزیستی و رشد سالم محسوب می گردد. زمانی که ریشه ها شروع به چرخش به اطراف گلدان نمود این می تواند زمان انجام این کار تلقی گردد. گیاهانی که از رشد سریعی برخودارند این کار می تواند هر ساله انجام گیرد در حالی که در گیاهان بالغ این می تواند یک بار در سه تا پنج سال رخ دهد. بنابراین بیشتر بررسی کنید زیرا ممکن است  ریشه ها شروع به پوسیدگی نموده یا از گرسنگی بمیرند. بهار به طور معمول بهترین زمان برای کاشت در یک گلدان بزرگتر می باشد زیرا گیاه معمولا در آن زمان به خواب رفته از ااین رو می توان زیان های وفق یافتن را به حداقل کاهش داد.

شناسایی آفات یا بیماری ها- پزشک بودن
اگر شما متوجه زردی ناگهانی برگها گردیدید، این می تواند حاصل تغذیه بیش از حد یا تغذیه کمتر از حد باشند. بنابراین بنا به ضرورت برنامه آبیاری را اصلاح نمایید. با این حال ،اگر یک تک شاخه به یکباره می میرد یا پژمرده می گردد، این می تواند ناشی از عفونت ویروسی یا قارچی باشد. حشرات مکنده، انگل ها و حشرات برخی از مشکلات رایج تلقی می گردنند که می توانند برروی رشد تاثیر گذارند.  حائز اهمیت است که مشکل شناسایی گردیده و براین اساس با استفاده از یک حشره کش یا آفت کش مناسب تحت درمان قرار گیرد.
از عضو کوچک مراقبت نموده و به خوبی این کار را انجام دهید!

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top