شماره تماس : 8070-602-416

فارسی  english

کاکتوس آ پورو

کاکتوس آ پورو

آپروکاکتوس را می توان به راحتی از طریق پیوند مجاورتی یا اسکنه تکثیر نمود.پایه ها می توانند انواعی از سرئوس یا انواعی از اپونتیا با تیغ کم باشند.در این روش به دلیل داشتن پایه تغذیه کننده ی گیاه به سرعت حجیم شده و در فصل مساعد گل دهی خود را آغاز می نماید.چنانچه مایل به تولید انبوه این گیاه هستید و قضیه ی تجارت و فروش گیاه را دارید تکثیر از طریق پیوند یکی از بهترین روش هاست.این کاکتوس به علت نازکی و طول بلند ساقه لقب کاکتوس دم موشی را به خود اختصاص داده است

گونه های معروف آپرو عبارت اند از :

Aprocactus flageliformis

Aprorocactus conzatti با قد متوسط و ساقه های سبز برنزی و گل های قرمز

Aporocactus flagelliformis گونه ی بسیار زیبا از مکزیک و کشور پرو – فلازایفورمیس افلاره اینورمیس

Aprocactus mallisonii آپرو کاکتوس مالیسونی

آپرو کاکتوس در فصل گل دهی از زیبا ترین کاکتوس ها بوده و چنان چه گرده افشانی صورت گیرد مقدار زیادی بذر تولید می نماید

ترکیب خاک آپرو کاکتوس تا حدودی متفاوت با سایر کاکتوس ها می باشد.بهتر است میزان کمپوست و موادآلی در خاک گلدان بیشتر باشد و حتما زهکشی بسیار مناسبی صورت گیرد و به علت داشتن تعداد زیاد ساقه ها نیاز به کود دهی و آبیاری منظم دارد.

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top