شماره تماس : 8070-602-416

پ (7)

پیرو - COMMON JUNIPER

کد: 110

پیرو روشنایى پسند و آهک جو که در مقابل خشکى بسيار مقاومت می کند. رويش آن بسيار کند است

پده - EUPHRATES POPLAR

کد: 109

پوست تنه این درخت از بین‌برنده کرمهای انگلی است

کد: 108

پالونیا از درختان خیلی مناسب برای جنگلكاری سریع،توسعه فضای سبز شهر و روستا و كشت تؤام با انواع گیاهان زراعی رایج است

کد: 52

گل هایش مانند گل های انار است

کد:27

این گیاه ،درختچه ای با تاج کروی، خزان کننده، به رنگ سبز کلمی میباشد که سرعت رشد متوسطی دارد

کد:13

درختچه‌ای است كه قابليت كاشت در نواحی ايران - تورانی و اروپا- سيبری را دارد

کد:8
این گیاه بهترین رشد را در خاکهای لومی، غنی و مرطوب دارد .

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top