شماره تماس : 8070-602-416

ج (2)

کد:26

گلهای این درخت سفید و معطر هستند با مرکزی قهوه ای و خطوطی زرد رنگ ، گلها به شکل خوشه می باشند

جل - CHERRY LAUREL

کد:10

برگ های تازه ی این گیاه خاصیت ضد اسپاسم و مسکن دارد. همچنین برای درمان سرفه، سیاه سرفه استفاده می شود.

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top