شماره تماس : 8070-602-416

ح (2)

حرا - API-API LUDAT

کد: 103

مناطق حراخیز ایران عبارتند از تیاب، جاسک چاربهار و کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم

حرا - GREY MANGROVE

کد: 70

بررسی اثر ضد باکتریایی برگ حرا نشان داد که عصاره برگ حرا دارای اثرات ضد باکتريايی است

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top