شماره تماس : 8070-602-416

خ (3)

کد: 104

گل ها به رنگ سفید و دارای چهار لوب بوده که گرده افشانی آنها توسط زنبورهای عسل صورت می گیرد

خاس - JAPANESE HOLLY

کد: 71
خاس درختچه ای زینتی است و برای ایجاد باغ صخره ای استفاده می شود

کد:11

گلهای گیاه ختمی عمر بسیار کمی دارند و فقط یک روز باز هستند ولی گیاه به سرعت گلهای جدید تولید میکند

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top