شماره تماس : 8070-602-416

ص (2)

کد: 83

درخت زینتی محبوبی به شمار می آید و در پارکها و باغها بسیار دیده میشود

کد:9
صنوبر لرزان گونه ای بسیار مقاوم نسبت به سرمای زمستان و تابستان های کوتاه مدت است

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top