شماره تماس : 8070-602-416

ع (2)

کد: 75

مکان رشد آن آفتابی تا نیمه سایه است و آب و هوای مرطوب و یا معتدل را جهت رشد می پسندد

کد:28
سرعت رشد آن زیاد است و عمر آن متوسط است

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top