شماره تماس : 8070-602-416

ف (3)

 کد: 74

یک گیاه تزیینی برای کریسمس مورد استفاده قرار می گیرد.

کد:32

گلهای آن سفید کوجک به صورت سنبله و مانند شاتون فندق آویزان ومیوه آن گرد کوچکتر از نخود

کد:15
هر فندق بین 1.5 تا 2.5 سانتیمتر طول دارد و در یک پوشش غشایی فراتر از خودش احاطه شده است

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top