شماره تماس : 8070-602-416

گ (4)

کد:100

میوه های این درختان، کوچک، زنگوله ای شکل، کپسولی، به طول دو تا سه میلیمتر و حاوی تعدادی بذر بسیار کوچک می باشد

کد: 92

این درختان تمایل به تولید محصول فراوان در سال های متمادی دارند

کد: 88

گز شاهی به صورت درخت و یا درختچه ای همیشه سبز و خزان کننده میباشد که ارتفاعی بین 3 تا 10 متر دارد

کد: 40

این گیاه به عنوان گیاهی زینتی جهت کشت در حاشیه خیابان ها، سطح چمن ها و طراحی فضای سبز در مناطق خشک و کم آب کاربرد دارد.

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top