شماره تماس : 8070-602-416

م (6)

کد: 89

ماگنولیا سولانجینا به صورت درختچه ای بزرگ یا درختی کوچک رشد می کند

کد: 87

چوب ممرز از نظر چگالی، نیمه سنگین و از نظر سختی ، سخت است

کد: 80
در ایران، در مرز فوقانى جنگل و حدفاصل جنگل هاى مرطوب یا مناطق خشک استپى کوه هاى البرز ديده مى شود.

کد: 62

گل ها معطر داشته و بهمین خاطر جاذب حشرات و پرندگان است

کد: 41

ماگنولیا به عنوان یک درخت بزرگ شناخته میشود

میموزا - MIMOSA

کد:34

میوه های میموزا به صورت غلافی پهن بوده که بین 2.5 تا 11 سانتیمتر طول و بین 6 تا 14 میلی متر عرض دارد

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top