شماره تماس : 8070-602-416

ن (6)

کد: 79

این درخت رشد کمی دارد  وبین 20 تا 50 سال زمان نیاز است تا درخت به ارتفاع نهایی خود برسد

کد: 63

میوه ی این گیاه سمی است و موجب سوزش لب ها ، دهان، زبان و گلو می شود

کد:39

یکی از گونه های جنس و خانواده ی نمدار

کد:37
از این گیاه می توان به عنوان یک درخت زینتی در باغ ها ، پیاده رو ها و به عنوان یک سایه انداز زیبا استفاده نمود.

نارون - FIELD ELM

کد:35

درخت نارون ، در مناطقی با ارتفاع کم و در کنار رودخانه ها دیده میشود

نمدار - LINDEN

کد:22
سرعت رشد بالایی دارند

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top