شماره تماس : 8070-602-416

ه (2)

کد:36

کشت و کار این گیاه به نواحی نسبتاً سرد محدود است

هانگ ژی - HUANG QI

کد:16
هانگ ژی در خاک های خشک که به خوبی آبیاری شده شده باشند و نیز در شرایط آفتاب کامل رشد خوبی خواهد داشت

درختان

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top