شماره تماس : 8070-602-416

-->

سوسن میشیگان - MICHIGAN LILY

کد:406

سوسن میشیگان به نور کامل خورشید نیاز دارد

خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
خاک های سبک و مرطوب

15 درجه سانتیگراد در شب و 20 درجه سانتیگراد در روز

مرطوب
زیاد

    
خصوصیات گیاهشناسی:
"سوسن میشیگان" یکی از گونه های جنس لیلیوم یا سوسن است که به صورت خودرو در ایالات متحده و کانادا و میشیگان رشد می کند و گل های زیبایی نیز تولید می کند که از آنها به عنوان گیاهی زینتی استفاده می شود. گل های آن به رنگ نارنجی و خالدار می باشند.
این گیاه چندساله بوده و دارای ساقه ای برافراشته و فاقد شاخه های جانبی است. ساقه ی مرکزی به رنگ سبز ملایم تا روشن، سه گوش، بدون کرک و گاهی اوقات کرکدار می باشد.     
برگ ها معمولاً با آرایش چرخشی روی ساقه قرار می گیرند. حدود 3 تا 7 برگ در هر چرخه روی ساقه قرار دارد. ولی در برخی موارد تعدادی از برگ های بالایی ساقه ممکن است به صورت جفتی یا با ارایش متناوب روی ساقه قرار بگیرند. هر برگ حدود 2.5 تا 5 اینچ طول و حدود 0.5 تا 0.75 سانتیمتر نیز عرض دارد. برگ ها کشیده و بیضی شکل، دارای حاشیه ای صاف و یکپارچه و بدون دمبرگ می باشند. رگبرگ ها به صورت پرمانند وجود دارند. سطح بالایی برگ ها به رنگ سبز متوسط و بدون کرک ولی سطح پایینی برگ ها به رنگ سبز روشن تا سبز مایل به سفید، فاقد کرک یا در برخی موارد دارای کرک می باشد.
گل ها دارای حدود 2 تا 3 اینچ قطر می باشند. هر گل حاوی شش گلبرگ، شش پرچم و یک مادگی با یک خامه است. گلبرگ ها نیزه ای شکل، به رنگ زرد مایل به نارنجی تا نارنجی مایل به قرمز و خال دار هستند. این گلبرگ ها دارای انحنا و خمیدگی می باشند. پرچم ها بلند و بیرون آمده از گل بوده و میله ی پرچم به رنگ سبز روشن تا نزدیک به سفید با دانه های گرده ای به رنگ قهوه ای مایل به قرمز هستند.
دوره ی گلدهی این گیاه از اواسط تابستان شروع شده و حدود یک ماه ادامه خواهد داشت. گل ها عطر خاصی ندارند. و پس از اتمام دوره ی گلدهی توسط غلاف های بذر جایگزین می شوند. این غلاف ها حدود 1.5 اینچ ظول داشته و بدون کرک و سه بخشی می باشند. بذرهای بالغ به رنگ قهوه ای، پهن، تخم مرغی شکل و دارای بال های قوی در حاشیه ی خود می باشند. این بال ها امکان جابجایی بذرها را برای این گیاهان فراهم می کنند.
سیستم ریشه ای این گیاهان دارای پیاز یا بالب می باشد که از آنها در تولید مثل غیرجنسی این گیاهان استفاده می شود.
    
شرایط محیط رشد:
سوسن میشیگان به نور کامل خورشید نیاز دارد. در صورتی که به هر دلیلی نور کافی به این محصول نرسد، بوته ها بلند می شوند و تعداد کمتری گل تولید می کنند. در این شرایط، احتمال زرد شدن برگ های پایینی گیاه نیز وجود دارد.
همچنین کشت آن در خاک های شنی لومی یا لومی و مرطوب، مناسب خواهد بود. اگر چه به رطوبت کافی نیاز دارد ولی در صورت استقرار مناسب در خاک می تواند خشکی را نیز تا حدی تحمل کند.
این گیاهان معمولاً در دمای 15 درجه سانتیگراد حرارت در شب و حدود 20 درجه سانتیگراد حرارت روز، زودرس می شوند.
    
تکثیر:
تکثیر این گونه از لیلیوم از طریق جدا کردن فلس های پیازی صوت می گیرد. فلس ها در فصل پاییز روی ردیف هایی به فاصله 15 سانتیمتر در بستر کاشتی که در گلخانه مهیا می شود، کشت می گردند. پیازچه هایی که پس از یک فصل رویشی تشکیل می شوند از خاک خارج و مجدداً در فصل مناسب در خاک خارج از گلخانه کشت می شوند. در فصل پاییزف پیازهای رسیده برداشت شده، بسته به بزرگی آنها درجه بندی می شوند _پیازهای کوچک، محیطی برابر 15 تا 18 سانتیمتر و پیازهای درشت، محیطی برابر 25 تا 28 سانتیمتر را دارا می باشند_ پیازهای کوچک، بوته های کوچک و تعداد کمتری گل تولید می کنند. فصل برداشت پیاز لیلیوم مهرماه است. زودتر از این زمان برداشت صورت نمی گیرد، زیرا رشد و نمو پیاز در فصل پاییز انجام می شود.

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top