شماره تماس : 8070-602-416

-->

لیخنس چسبناک - STICKY CATCHFLY

کد: 340

لیخنس چسبناک دارای یک گل بنفش است

خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
شن و ماسه 
8 درجه سانتیگراد
کمی مرطوب
 زیاد


    لیخنس چسبناک یک گیاه گلدار از جنس Lychnis در خانواده Caryophyllaceae است. این گیاه صخره ای، بومی اروپا و غرب آسیا محسوب می شود.
    گیاه چند ساله که چمن مانند است باریک و نیزه ای شکل و برگ سبز تیره است. تا 60 سانتی متر بر روی صخره ها و در مکان های صخره ای رشد می کند. نام انگلیسی |آن به خاطر ساقه چسبنده آن می باشد. لیخنس چسبناک دارای یک گل بنفش است.
    لیخنس چسبناک باعث افزایش مقاومت در گیاهان کاشته شده در اطرافش می شود. تاثیر مثبتی بر رشد گیاهان اطراف خود دارد.

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top