شماره تماس : 8070-602-416

-->

گل استکانی - BELL FLOWER

کد:401

گل استکانی می تواند همچون گیاه یك ساله مورد استفاده قرار گیرد

خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
کمپوست گلدانی با پایه پیت
 8 درجه سانتیگراد
کمی مرطوب
زیاد


  گل استکانی گرد اسکاتلندی (نام علمی: Campanula rotundifolia) و به (به انگلیسی: Scottish bluebell) گیاهی چند ساله است که در مرکز اروپا، سیبری، شمال آمریکا انتشار دارد. گل استکانی به طور غیر رسمی گل ملی کشور اسکاتلند به شمار می‌آید.  
  طول گیاه بین ۳۰–۱۵ سانتیمتر است. زمان گلدهی بین ماه جون تا آگوست است.  
  گل استکانی می تواند همچون گیاه یك ساله مورد استفاده قرار گیرد. برگهای سبزقلمی شكل با بافت نرم، قطر1 سانتیمتر، برروی ساقه های دنباله دار قرارگرفته اند.گلهای استكانی ستاره ای شكل آبی رنگ، 2.5 سانتیمترقطرداشته كه گیاه را می پوشانند. گلهای درخشان ازاواسط تابستان تا اوایلپاییزمی شكفند.  
  خاک سطح گلدان در فصل بهار و تابستان باید همیشه مرطوب باشد و در زمستان هفته ای یک تا دو مرتبه آبیاری کافیست .  
  این گیاه را می توان به دو روش تكثیركرد:1ـ تقسیم بوته مادری 2ـ قلمه های انتهایی ساقه بهترین زمان برای تكثیراواسط بهارتا اوایل تابستان است.تكثیراین گیاه ازطریق تقسیم بوته مادری آسانتر است.ولی باید دقت كنید تا به گیاه مادری صدمه وارد نشود.
درهنگام تقسیم گیاه نه تنها ممكن است به ریشه ها آسیب وارد شود،بلكه شاخ وبرگ لطیف و شكننده نیزآسیب می بینند.برای اینكه میزان آسیب را كاهشدهید،ابتدا خاك را خیس كنید و سپس با دقت گیاه را ازهم بازكرده و به قسمتهای منظم تفسیم كنید و هرقسمت را در گلدانی با قطردهانه13-11 سانتی متر بگذارید.
درروش قلمه گیری،قلمه های انتهایی ساقه به اندازه 5 تا 7.5 سانتیمتر را در طول بهاركه گیاه رشد جدید را آغازكرده است،با استفاده از یك چاقوی تیزیا قیچی باغبانی از گیاه مادر جدا كنید
 

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top