شماره تماس : 8070-602-416

-->

گل ستاره ای انگلستان - NEW ENGLAND ASTER

کد:380

این گیاه زینتی، گیاهی علفی و چندساله از خانواده ی گل ستاره ای ها

خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
انواع مختلفی از خاک ها
نواحی معتدل
کمی مرطوب
زیاد

 
دانستنی های علمی:
گیاه "گل ستاره ای انگلیسی" یا "گل مروارید میکائیل" یکی از گیاهان زینتی، علفی و چندساله از خانواده ی گل ستاره ای ها (Asteraceae) است. این گیاه بومی تمامی نواحی آمریکای شمالی به جز شمال کانادا می باشد. این گیاه اولین بار در سال 1710 با نام علمی Symphyotrichum novae-angliae در اروپا معرفی شد. که در باغچه ها به عنوان گیاهی زینتی با گل های زیبا و ستاره ای شکل کشت می شود. بعدها نام علمی آن به Aster novae-angilae تغییر یافت. از این گیاهان به دلیل تولید تعداد زیادی گل زیبا و جذاب، برای کشت در باغ ها و پارک ها بهره می گیرند.
 
خصوصیات گیاهشناسی:
این گیاه زینتی، گیاهی علفی و چندساله از خانواده ی گل ستاره ای ها است که می تواند تا حدود 120 سانتیمتر ارتفاع نیز رشد کند. ساقه های آن ستبر و کرکدار و برگ ها نیز کرکدار، نیزه ای شکل و قلاب مانند با حاشیه ای یکپارچه است. گل ها به صورت خوشه ای و در انتهای ساقه ها ظاهر می شوند. این گل های کوچک در مرکز به رنگ زرد درخشان و دارای گلبرگ هایی به رنگ ارغوانی تیره یا گل سرخی تا به ندرت به رنگ سفید دیده می شوند. زمان گلدهی آنها طی ماه های آگست تا سپتامبر می باشد. این گل ها به شدت جاذب پروانه ها هستند.
حدود 70 کولتیوار از این گیاه وجود دارد که تقریباً حدود 50 کولتیوار آن تاکنون باقی مانده و ارزش تجاری دارند. با وجود کولتیوارهای متعدد، باز هم گوناگونی و تنوع کمی از نظر عادت رشد و گل های این گیاهان در گونه ی مذکور وجود دارد. و اغلب گونه ها به صورت هیبرید به وجود آمده اند. کولتیوارهای مختلف این گونه ی گیاهی از نظر ارتفاع می توانند از 90 سانتیمتر تا 180 سانتیمتر و نیز از نظر رنگ گل ها متفاوت باشند.
 
شرایط محیط رشد:
این گونه های گیاهی نسبت به کشت در گستره ی وسیعی از خاک ها سازگار شده اند. حتی در خاک های رسی نیز می توانند رشد کنند.
این گیاهان اگرچه از نظر نیاز نوری به آفتاب کامل برای تولید گل های بیشتر نیاز دارند اما می توانند شرایط و مکان های سایه را نیز برای رشد تحمل کنند.
از نظر نیاز رطوبتی به آبیاری مناسب و متوسطی نیاز دارند.
جریان مناسب هوا می تواند به کاهش بیماری های برگی آنها کمک کند.
چیدین (Pinching) گل ها قبل از اواسط جولای می تواند به کنترل ارتفاع گیاهان کمک کرده و از نظر بازارپسندی برای فروش نیز آنها را مناسب نماید.
 
آفات و بیماری ها:
بیماری یا آفت خاصی برای این گیاهان گزارش نشده است. اما مشاهده شده که نسبت به بیماری سفیدک پودری حساسیت دارد. همچنین گل های پلاسیده نیز برای بوته ها ممکن است مشکل ایجاد کرده و ابتلا به بیماری های قارچی را افزایش دهد. بنابرای بهتر است این گل ها از روی گیاه حذف شوند.
 
تکثیر:
ازدیاد این گیاهان به راحتی از طریق کشت بذرها انجام می گیرد. این گیاهان خودکشت بوده و در صورت مناسب بودن شرایط محیطی و بستر کشت، بذرها پس از ریزش، سبز شده و گیاه جدید تولید می شود. به همین دلیل در برخی مواقع، گل ها را پس از خشک شدن می بُرند تا بذرها ریزش نکرده، خودکشتی صورت نگرفته و منظره ی ناخوشایندی را ایجاد نکند.
 

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top