شماره تماس : 8070-602-416

الف (69)

کد:417

به این درخت، "درخت دلار نقره ای" نیز گفته می شود

کد:416

بخاطر برگهای بسیار زیبا با مخلوط رنگ آبی و سبز از آن بعنوان گل گلدانی استفاده میشود

کد:414

این گیاه ممکن است مبتلا به بیماری های قارچی و پژمردگی شود. بایستی همواره اطراف آن را از علف های هرز پاکسازی نمود

 کد:413

از گیاه برگ خونی به عنوان گیاه پوششی در حاشیه کاری و پرچین کوتاه نیز استفاده میشود

صفحه1 از6

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top