شماره تماس : 8070-602-416

خ (10)

گل خوش - EYEBRIGHT

کد: 338

گل ها معمولاً به صورت انتهایی و متقارن بوده که گلبرگ های پایینی آن مانند لَب است

خرزهره - OLEANDER

 کد: 240

به عنوان گیاه زینتی در بسیاری از نقاط دنیا کاشته می شود.

کد: 229

ختمی چینی در گلخانه و درون گلدان پرورش می یابد

کد: 228

این گیاه بیشتر به دلیل گل های زردرنگش اهمیت دارد

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top