شماره تماس : 8070-602-416

ر (12)

گل رز - ROSE

361: کد

گل سرخ یکی از پنج پایه اصلی رز در دنیا است

کد: 347

گل ریحانی، مناسب برای کاشت در باغچه ها، باغها و باغهای صخره ای میباشد

کد: 326

گل رز مینیاتوری به طور کلی نور زیاد و دمای خنک را میپسندد

رازک - COMMON HOP

کد: 242
رازک گیاهی دوپایه ، چند ساله ، علفی بالا رونده می باشد

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top