شماره تماس : 8070-602-416

ص (3)

کد:400

ریشه گل صد تومانی چینی برای کاهش تب و درد و...

  کد:371

این گونه بومی کوههای قفقاز در آذربایجان ، گرجستان و داغستان و در دامنه های صخره ای در جنگل راش بلوط و ممرز رشد می کنند

 359: کد

ساقه هاي گل صد تومانی - درختی، چوبي و گلهايش پهن ميباشد

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top