شماره تماس : 8070-602-416

گ (8)

 349: کد

این گل در کشور ما در نواحی شمالی، منطقه البرز، اطراف تهران، بلوچستان، خراسان، کرمانشاه می‌روید

کد: 255

بعلت داشتن برگ های رگه دار به گیاه گورخری شهرت یافته است

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top