شماره تماس : 8070-602-416

ت (22)

کد : 356

این گل نشان ایالتی کلرادو است

کد: 345

به‌‌عنوان گل حاشيه‌اي برای تزیین دسته های گل مورد استفاده قرار میگیرد

code: 335

این گیاه  دارای خواص دارویی میباشد

کد: 328

گل تکمه ای تا حدودی تحمل خشکسالی را دارد اما بهتر است به طور منظم آبیاری شود،

صفحه1 از2

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top