شماره تماس : 8070-602-416

زینتی (418)

کد : 310

علت این نامگذاری قرار گرفتن گلها در خوشه هایی شبیه به گیسو میباشد

کد : 309

این گیاه بخش خوراکی ندارد اما از ریشه ی آن نوعی دارو برای تقویت قوای جنسی تهیه می شود

 کد : 308

روش ازدیاد کوکب بیشتر بوسیله تقسیم غدد ریشه آن یا قلمه زدن انجام میشود

کد : 307

خواص این گیاه را به این ترتیب شرح داده است

صفحه10 از35

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top