شماره تماس : 8070-602-416

فارسی  english

گلهای زینتی (418)

کد : 310

علت این نامگذاری قرار گرفتن گلها در خوشه هایی شبیه به گیسو میباشد

کد : 309

این گیاه بخش خوراکی ندارد اما از ریشه ی آن نوعی دارو برای تقویت قوای جنسی تهیه می شود

 کد : 308

روش ازدیاد کوکب بیشتر بوسیله تقسیم غدد ریشه آن یا قلمه زدن انجام میشود

کد : 307

خواص این گیاه را به این ترتیب شرح داده است

 کد: 306

شناختن این گیاه آسان است چراکه ساقه هایی چهارگوش دارد

کد: 305

شاه بلوط ، درختی برگریز وگلدار با سرعت رشد متوسط میباشد

کد: 304

در قدیم این گیاه را آنژلیک و حشیشه الملائک مینامیدند.

کد: 303

دلیل نامگذاری این گیاه به سرخس پاخرگوشی نیز وجود همین ریزوم های خزدار می باشد

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top