شماره تماس : 8070-602-416

زینتی (418)

کد:394

این درختچه معطر به طور معمول ارتفاع 30 الی 60 سانتيمتری دارد

کد:393

این گیاه تحت شرایط نور شدید، رشد و نمو خوبی می کند

کد:392

گل های این گیاه سفید رنگ و معطر بوده و می توانند در شرایط گلخانه به راحتی پرورش یابند

کد:391

سوسن های یکروزه یا همروکالیس ها دارای ریزوم می باشند

صفحه3 از35

گلهای زینتی

اخرین نمونه ها

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top